Zjednotenie vložiek na spoločný kľúč

Systém hlavného a generálneho kľúča /SGHK/

Montáž zámkov a kovaní